Prijzen Tai Chi lessen en voorwaarden per 1 januari 2023

Groep

Prijs maandelijks

Losse les

Strippenkaart 5 en 10

Maandagavond

n.v.t.

€ 10,--

€ 47,50 en € 90,--

Dinsdag- en donderdagmorgen ouderen

€ 30,--

€ 9,--

€ 41,-- en € 80,--

Dinsdagavond Ees

€ 50,--
€ 15,--
n.v.t.

Vrijdagmorgen

n.v.t.
€ 12,50

€ 50,-- en € 100,-

Vanaf 1 januari 2023 worden een aantal nieuwe voorwaarden van kracht betreffende de strippenkaarten, namelijk:

  • De geldigheidsduur van de strippenkaart is voor een 5-strippenkaart 6 weken en voor een 10-strippenkaart is dit 12 weken.
  • De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Indien je niet deel kan of wil nemen aan de les, meld je dan ruim van te voren af, minimaal 12 uur van tevoren, via de mail of app.
  • Indien je je niet tijdig afmeldt, wordt er lesgeld (1 strip) berekend.
  • Bij langdurige ziekte kan in overleg de geldigheid van de strippenkaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
  • Vakantieperiodes of afwezigheid van de docent worden tijdig gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de strippenkaart wordt hierop aangepast.
  • Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onverwachte omstandigheden zoals ziekte van de docent, dan wordt de geldigheidsduur van de strippenkaart aangepast.